Descopera cadrul natural si antropic Maramuresean
Open
X

Informatii generale.

PROIECTULUI “DESCOPERĂ CADRUL NATURAL ȘI ANTROPIC MARAMUREȘEAN”

Număr de referință: SMIS 26902

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”

Autoritata de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Proiectul a fost semnat pe data de 15 noiembrie 2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 și Orașul Săliștea de Sus, în calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al acestui proiect este redat de creșterea vizibilității și prin urmare a turismului în localitatea Săliștea de Sus, prin promovarea patrimoniului natural și cultural din aceasta zonă. Promovarea va fi realizata prin acțiuni de marketing specifice, dar și prin realizarea unui festival al tradițiilor maramureșene. În urma acestor acțiuni de marketing aferente proiectului, localitatea Săliștea de Sus se va transforma într-o destinație turistică atractivă, atrăgând după sine, dezvoltarea mediului de afaceri, dar și perpetuarea culturii și respectarea mediului înconjurător atât din regiune, cât și din România.

Valoarea totală a proiectului este de 979.130,46 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 793.710,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 674.653,50 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 103.182,30 lei, iar co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.874,20 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Persoană de contact: Ștefan Iuga – Manager proiect

Tel: 0262-338.007/Fax: 0262-338.250

E-mail: primariasalistea@yahoo.com, smis26902@yahoo.com