Descopera cadrul natural si antropic Maramuresean
Open
X

Clima.

Clima
Climatul localităţii este dat de fundalul general topo-climatic de adăpost dar relativ rece şi umed al Depresiunii Maramureş. Valorile medii anuale variază încadrându-se în jur de 8,50 °C şi 90 °C, mediile lunilor de iarnă fiind între 2 °C – 2,5 °C (ianuarie şi februarie), iar în timpul verii mediile lunare fiind în jurul a 18 °C. Maximele de temperatură pot ajunge până la 38 °C – 39 °C (1961, 2007), iar minimele pot coborî uneori până la -30 °C -31,2 °C (1954).
Stratul de zăpadă în zonele mai înalte poate depăşi 1 m destul de frecvent. Numarul zilelor cu îngheţ însumează în medie 135 zile (≈ 43% din an). Precipitaţiile medii anuale sunt în jur de 850 mm. Vânturile se formează sub influenţa circulaţiei generale din NV şi N precum şi a rolului culoarului Iza în orientarea maselor de aer. Nu întâlnim vânturi puternice decât în cazuri foarte rare.